Bảng giá dịch vụ KCB tại TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG - BẮC NINH

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BHYT Giá BV
1 20VX.AHR.T21.7 ABHAYRAB- VX DẠI Lần tiêm 164.800 VND 164.800 VND
2 20VX.BBBV.T21.7 VX HEBERBIOVAC ( VIÊM GAN B) Lần tiêm 66.800 VND 66.800 VND
3 JEVAX 1ML JEVAX 1ML – VIÊM NÃO NHẬT BẢN B lần tiêm 105.040 VND 105.040 VND
4 SAT SAT lần tiêm 69.763 VND 69.763 VND
5 VAT VAT –UỐN VÁN lần tiêm 56.680 VND 56.680 VND
6 SYNFLORIX SYNFLORIX – PHẾ CẦU lần tiêm 986.436 VND 986.436 VND
7 HEXAXIM HEXAXIM lần tiêm 868.500 VND 868.500 VND
8 MMRII MMRII – TAM LIÊN ( SỞI-QUAI BỊ- RUBELLA) lần tiêm 202.350 VND 202.350 VND
9 HAVAX HAVAX ( VIÊM GAN A ) lần tiêm 152.779 VND 152.779 VND
10 ROTARIX ROTARIX VIAL 1.5ML lần tiêm 742.219 VND 742.219 VND
11 QUIMIHIB QUIMIHIB lần tiêm 248.800 VND 248.800 VND
12 SAR SAR – HUYẾT THANH KHÁNG DẠI lần tiêm 381.550 VND 381.550 VND
13 VARICELLA VARICELLA – THỦY ĐẬU lần tiêm 617.135 VND 617.135 VND
14 RRM1 VACXIN PHÒNG BỆNH VIÊM DẠ DÀY RUỘT DO ROTAVIRUT – ROTAVIN M1 Lần tiêm 391.500 VND 391.500 VND
15 21.0018.0308 TEST GIÃN PHẾ QUẢN (broncho modilator test) lần 172.000 VND 172.000 VND
16 VC.27023 CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN BV PHỔI BẮC NINH lần 162.320 VND 162.320 VND
17 23.0030.1472 ĐỊNH LƯỢNG CALCI ION HÓA lần 16.100 VND 16.100 VND
18 13.0019.0618 GIẢM ĐAU TRONG ĐẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG lần 649.000 VND 649.000 VND
19 23.0228.1483 ĐỊNH LƯỢNG CRP lần 53.800 VND 53.800 VND
20 24.0002.1720 VI KHUẨN TEST NHANH lần 238.000 VND 238.000 VND
21 02.0209.0194 KỸ THUẬT LỌC MÁU HDF ONLINE lần 1.504.000 VND 1.504.000 VND
22 VC.27174 CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN BV SẢN NHI BẮC NINH lần 121.740 VND 121.740 VND
23 K18.1911 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 1 HẠNG II - KHOA NHI lần 187.100 VND 187.100 VND
24 K02.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU lần 160.000 VND 160.000 VND
25 K27.1938 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA PHỤ - SẢN lần 199.200 VND 199.200 VND
26 27.0414.1196 PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT KHỐI CHỬA NGOÀI TỬ CUNG lần 2.167.000 VND 2.167.000 VND
27 VC.27009 CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN BVĐK TỈNH BẮC NINH lần 121.740 VND 121.740 VND
28 K28.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA TAI - MŨI - HỌNG lần 160.000 VND 160.000 VND
29 K30.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA MẮT lần 160.000 VND 160.000 VND
30 K28.1944 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 4 HẠNG II - KHOA TAI - MŨI - HỌNG lần 170.800 VND 170.800 VND
31 K30.1944 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 4 HẠNG II - KHOA MẮT lần 170.800 VND 170.800 VND
32 24.0263.1665 HỒNG CẦU, BẠCH CẦU TRONG PHÂN SOI TRỰC TIẾP lần 38.200 VND 38.200 VND
33 27.0434.0689 PHẪU THUẬT NỘI SOI U NANG BUỒNG TRỨNG lần 5.071.000 VND 5.071.000 VND
34 24.0094.1623 STREPTOCOCCUS PYOGENES ASO (ASLO) lần 41.700 VND 41.700 VND
35 K19.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP lần 160.000 VND 160.000 VND
36 K19.1944 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 4 HẠNG II - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP lần 170.800 VND 170.800 VND
37 K30.1938 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA MẮT lần 199.200 VND 199.200 VND
38 K03.1911 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 1 HẠNG II - KHOA NỘI TỔNG HỢP lần 187.100 VND 187.100 VND
39 24.0319.1674 VI NẤM SOI TƯƠI lần 41.700 VND 41.700 VND
40 24.0117.1646 HBSAG TEST NHANH lần 53.600 VND 53.600 VND
41 K31.1923 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG lần 130.600 VND 130.600 VND
42 24.0136.1651 HBV ĐO TẢI LƯỢNG REAL-TIME PCR lần 664.000 VND 664.000 VND
43 K19.1938 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP lần 199.200 VND 199.200 VND
44 K02.1906 GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU HẠNG II - KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU lần 325.000 VND 325.000 VND
45 24.0049.1714 NEISSERIA GONORRHOEAE NHUỘM SOI (LẬU CẦU KHUẨN) lần 68.000 VND 68.000 VND
46 24.0124.1619 HBSAB ĐỊNH LƯỢNG lần 116.000 VND 116.000 VND
47 25.0013.1758 CHỌC HÚT KIM NHỎ CÁC KHỐI SƯNG, KHỐI U DƯỚI DA lần 258.000 VND 258.000 VND
48 K16.1923 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN lần 130.600 VND 130.600 VND
49 K02.1911 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 1 HẠNG II - KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU lần 187.100 VND 187.100 VND
50 K19.1928 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 1 HẠNG II - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP lần 256.300 VND 256.300 VND
51 K16.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN lần 160.000 VND 160.000 VND
52 24.0144.1621 HCV AB TEST NHANH lần 53.600 VND 53.600 VND
53 27.0187.2039 PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA lần 2.564.000 VND 2.564.000 VND
54 27.0142.0451 PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG DẠ DÀY lần 2.896.000 VND 2.896.000 VND
55 24.0249.1697 ROTAVIRUS TEST NHANH lần 178.000 VND 178.000 VND
56 24.0317.1674 TRICHOMONAS VAGINALIS SOI TƯƠI lần 41.700 VND 41.700 VND
57 27.0419.0702 PHẪU THUẬT NỘI SOI VIÊM PHẦN PHỤ lần 6.575.000 VND 6.575.000 VND
58 K27.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA PHỤ - SẢN lần 160.000 VND 160.000 VND
59 24.0184.1637 DENGUE VIRUS NS1AG/IGM-IGG TEST NHANH lần 130.000 VND 130.000 VND
60 K28.1938 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 3 HẠNG II - KHOA TAI - MŨI - HỌNG lần 199.200 VND 199.200 VND
61 24.0225.2041 EV71 IGM/IGG TEST NHANH lần 114.000 VND 114.000 VND
62 K03.1917 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA NỘI TỔNG HỢP lần 160.000 VND 160.000 VND
63 25.0015.1758 CHỌC HÚT KIM NHỎ CÁC HẠCH lần 258.000 VND 258.000 VND
64 K30.1932 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA MẮT lần 223.800 VND 223.800 VND
65 25.0019.1758 CHỌC HÚT KIM NHỎ MÔ MỀM lần 258.000 VND 258.000 VND
66 24.0060.1627 CHLAMYDIA TEST NHANH lần 71.600 VND 71.600 VND
67 K11.1911 GIƯỜNG NỘI KHOA LOẠI 1 HẠNG II - KHOA TRUYỀN NHIỄM lần 187.100 VND 187.100 VND
68 K27.1944 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 4 HẠNG II - KHOA PHỤ - SẢN lần 170.800 VND 170.800 VND
69 K19.1932 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP lần 223.800 VND 223.800 VND
70 K27.1932 GIƯỜNG NGOẠI KHOA LOẠI 2 HẠNG II - KHOA PHỤ - SẢN lần 223.800 VND 223.800 VND
71 23.0007.1494 ĐỊNH LƯỢNG ALBUMIN [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
72 23.0027.1493 ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TOÀN PHẦN [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
73 18.0262.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH KHỚP THƯỜNG QUY CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
74 23.0058.1487 ĐIỆN GIẢI ĐỒ (NA, K, CL) [MÁU] lần 29.000 VND 29.000 VND
75 23.0024.1464 ĐỊNH LƯỢNG BHCG (BETA HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINS) [MÁU] lần 86.200 VND 86.200 VND
76 22.0149.1594 XÉT NGHIỆM TẾ BÀO CẶN NƯỚC TIỂU (BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG) lần 43.100 VND 43.100 VND
77 22.0152.1609 XÉT NGHIỆM TẾ BÀO TRONG NƯỚC DỊCH CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC (NÃO TUỶ, MÀNG TIM, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, DỊCH KHỚP, RỬA PHẾ QUẢN…) lần 56.000 VND 56.000 VND
78 23.0166.1494 ĐỊNH LƯỢNG URÊ MÁU [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
79 22.0142.1304 MÁU LẮNG (BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG) lần 23.100 VND 23.100 VND
80 22.0014.1242 ĐỊNH LƯỢNG FIBRINOGEN (TÊN KHÁC: ĐỊNH LƯỢNG YẾU TỐ I), PHƯƠNG PHÁP CLAUSS- PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP, BẰNG MÁY BÁN TỰ ĐỘNG lần 102.000 VND 102.000 VND
81 23.0010.1494 ĐO HOẠT ĐỘ AMYLASE [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
82 23.0206.1596 TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU (BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG) lần 27.400 VND 27.400 VND
83 18.9000.9001 CHỤP XQUANG Ổ RĂNG SỐ HÓA lần 18.300 VND 18.300 VND
84 21.0014.1778 ĐIỆN TIM THƯỜNG lần 32.800 VND 32.800 VND
85 18.0255.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỘT SỐNG CỔ KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
86 22.0120.1370 TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI (BẰNG MÁY ĐẾM TỔNG TRỞ) lần 40.400 VND 40.400 VND
87 23.0112.1506 ĐỊNH LƯỢNG LDL - C (LOW DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL) [MÁU] lần 26.900 VND 26.900 VND
88 22.0019.1348 THỜI GIAN MÁU CHẢY PHƯƠNG PHÁP DUKE lần 12.600 VND 12.600 VND
89 18.0259.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỘT SỐNG THẮT LƯNG KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
90 23.0077.1518 ĐO HOẠT ĐỘ GGT (GAMA GLUTAMYL TRANSFERASE) [MÁU] lần 19.200 VND 19.200 VND
91 22.0121.1369 TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI (BẰNG MÁY ĐẾM LASER) lần 46.200 VND 46.200 VND
92 22.0280.1269 ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO (KỸ THUẬT PHIẾN ĐÁ) lần 39.100 VND 39.100 VND
93 22.0006.1354 THỜI GIAN THROMBOPLASTIN MỘT PHẦN HOẠT HOÁ (APTT: ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME) (TÊN KHÁC: TCK) BẰNG MÁY BÁN TỰ ĐỘNG. lần 40.400 VND 40.400 VND
94 20.0013.0933 NỘI SOI TAI MŨI HỌNG lần 104.000 VND 104.000 VND
95 23.0133.1494 ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
96 23.0020.1493 ĐO HOẠT ĐỘ AST (GOT) (MÁU) lần 21.500 VND 21.500 VND
97 23.0042.1482 ĐO HOẠT ĐỘ CK (CREATINE KINASE) [MÁU] lần 26.900 VND 26.900 VND
98 22.0292.1280 ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ RH(D) (KỸ THUẬT PHIẾN ĐÁ) lần 31.100 VND 31.100 VND
99 23.0003.1494 ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
100 23.0029.1473 ĐỊNH LƯỢNG CALCI TOÀN PHẦN [MÁU] lần 12.900 VND 12.900 VND
101 23.0158.1506 ĐỊNH LƯỢNG TRIGLYCERID (MÁU) [MÁU] lần 26.900 VND 26.900 VND
102 23.0162.1570 ĐỊNH LƯỢNG TSH (THYROID STIMULATING HORMONE) [MÁU] lần 59.200 VND 59.200 VND
103 24.0001.1714 VI KHUẨN NHUỘM SOI lần 68.000 VND 68.000 VND
104 23.0083.1523 ĐỊNH LƯỢNG HBA1C [MÁU] lần 101.000 VND 101.000 VND
105 23.0025.1493 ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TRỰC TIẾP [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
106 18.0264.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH XƯƠNG CHI KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1- 32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
107 23.0084.1506 ĐỊNH LƯỢNG HDL-C (HIGH DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL) [MÁU] lần 26.900 VND 26.900 VND
108 23.0069.1561 ĐỊNH LƯỢNG FT4 (FREE THYROXINE) [MÁU] lần 64.600 VND 64.600 VND
109 22.0002.1352 THỜI GIAN PROTHROMBIN (PT: PROTHROMBIN TIME), (CÁC TÊN KHÁC: TQ; TỶ LỆ PROTHROMBIN) BẰNG MÁY BÁN TỰ ĐỘNG lần 63.500 VND 63.500 VND
110 23.0075.1494 ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
111 23.0068.1561 ĐỊNH LƯỢNG FT3 (FREE TRIIODOTHYRONINE) [MÁU] lần 64.600 VND 64.600 VND
112 23.0041.1506 ĐỊNH LƯỢNG CHOLESTEROL TOÀN PHẦN (MÁU) lần 26.900 VND 26.900 VND
113 23.0051.1494 ĐỊNH LƯỢNG CREATININ (MÁU) lần 21.500 VND 21.500 VND
114 23.0019.1493 ĐO HOẠT ĐỘ ALT (GPT) [MÁU] lần 21.500 VND 21.500 VND
115 23.0043.1478 ĐO HOẠT ĐỘ CK-MB (ISOZYM MB OF CREATINE KINASE) [MÁU] lần 37.700 VND 37.700 VND
116 18.0093.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG THẮT LƯNG L5-S1 THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
117 18.0106.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CẲNG TAY THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
118 18.0130.0035 CHỤP XQUANG DẠ DÀY- TÁ TRÀNG CÓ UỐNG THUỐC CẢN QUANG SỐ HÓA lần 224.000 VND 224.000 VND
119 18.0221.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TIỂU KHUNG THƯỜNG QUY (GỒM: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TỬ CUNG-BUỒNG TRỨNG, TIỀN LIỆT TUYẾN, CÁC KHỐI U VÙNG TIỂU KHUNG.V.V.) (NẾU CÓ TIÊM THUỐC) (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
120 18.0150.0041 CHỤP CLVT SỌ NÃO CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
121 18.0220.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BỤNG-TIỂU KHUNG THƯỜNG QUY (KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG) (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
122 18.0105.0028 CHỤP XQUANG KHỚP KHUỶU GẬP (JONES HOẶC COYLE) SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
123 18.0114.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CẲNG CHÂN THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
124 18.0219.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẦNG TRÊN Ổ BỤNG THƯỜNG QUY (GỒM: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH GAN-MẬT, TỤY, LÁCH, DẠ DÀY-TÁ TRÀNG.V.V.) (KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG) (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
125 18.0110.0028 CHỤP XQUANG KHỚP HÁNG NGHIÊNG SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
126 18.0100.0028 CHỤP XQUANG KHỚP VAI THẲNG SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
127 18.0119.0028 CHỤP XQUANG NGỰC THẲNG SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
128 18.0149.0040 CHỤP CLVT SỌ NÃO KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
129 18.0191.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
130 18.0098.0028 CHỤP XQUANG KHUNG CHẬU THẲNG SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
131 18.0113.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG BÁNH CHÈ VÀ KHỚP ĐÙI BÁNH CHÈ lần 65.400 VND 65.400 VND
132 18.0099.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG ĐÒN THẲNG HOẶC CHẾCH SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
133 18.0222.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH HỆ TIẾT NIỆU THƯỜNG QUY(NẾU CÓ TIÊM THUỐC) (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
134 18.0222.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH HỆ TIẾT NIỆU THƯỜNG QUY KHÔNG THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
135 18.0192.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
136 18.0111.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG ĐÙI THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
137 18.0125.0028 CHỤP XQUANG BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ THẲNG HOẶC NGHIÊNG SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
138 18.0120.0028 CHỤP XQUANG NGỰC NGHIÊNG HOẶC CHẾCH MỖI BÊN SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
139 18.0102.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG BẢ VAI THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
140 18.0103.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CÁNH TAY THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
141 18.0112.0028 CHỤP XQUANG KHỚP GỐI THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
142 18.0097.0030 CHỤP XQUANG KHỚP CÙNG CHẬU THẲNG CHẾCH HAI BÊN SỐ HÓA 3 PHIM lần 122.000 VND 122.000 VND
143 18.0115.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CỔ CHÂN THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
144 18.0090.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG NGỰC THẲNG NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
145 18.0109.0028 CHỤP XQUANG KHỚP HÁNG THẲNG HAI BÊN SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
146 18.0122.0028 CHỤP XQUANG KHỚP ỨC ĐÒN THẲNG CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
147 18.0193.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH PHỔI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO (TỪ 1- 32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
148 18.0155.0040 CHỤP CLVT HÀM-MẶT KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
149 18.0104.0028 CHỤP XQUANG KHỚP KHUỶU THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
150 18.0221.0040 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TIỂU KHUNG THƯỜNG QUY (GỒM: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TỬ CUNG-BUỒNG TRỨNG, TIỀN LIỆT TUYẾN, CÁC KHỐI U VÙNG TIỂU KHUNG.V.V.) (KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG) (TỪ 1-32 DÃY) lần 522.000 VND 522.000 VND
151 18.0220.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BỤNG-TIỂU KHUNG THƯỜNG QUY (NẾU CÓ TIÊM THUỐC) (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
152 18.0117.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG GÓT THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
153 18.0091.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG THẮT LƯNG THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
154 18.0107.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CỔ TAY THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
155 18.0116.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG BÀN, NGÓN CHÂN THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
156 18.0096.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG CÙNG CỤT THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
157 18.0121.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG ỨC THẲNG, NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
158 18.0092.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CHẾCH HAI BÊN lần 65.400 VND 65.400 VND
159 18.0108.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG BÀN NGÓN TAY THẲNG, NGHIÊNG HOẶC CHẾCH lần 65.400 VND 65.400 VND
160 18.0219.0041 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẦNG TRÊN Ổ BỤNG THƯỜNG QUY (GỒM: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH GAN-MẬT, TỤY, LÁCH, DẠ DÀY-TÁ TRÀNG.V.V.) (NẾU CÓ TIÊM THUỐC) (TỪ 1-32 DÃY) lần 632.000 VND 632.000 VND
161 18.0161.0040 CHỤP CLVT HÀM MẶT CÓ DỰNG HÌNH 3D (TỪ 1-32 DÃY) KHÔNG CÓ THUỐC CẢN QUANG lần 522.000 VND 522.000 VND
162 18.0018.0001 SIÊU ÂM TỬ CUNG, PHẦN PHỤ lần 43.900 VND 43.900 VND
163 18.0052.0004 SIÊU ÂM DOPPLER TIM, VAN TIM lần 222.000 VND 222.000 VND
164 18.0072.0029 CHỤP XQUANG BLONDEAU [BLONDEAU + HIRTZ SỐ HÓA 2 PHIM] lần 97.200 VND 97.200 VND
165 18.0080.0028 CHỤP XQUANG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
166 18.0045.0004 SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH CHI DƯỚI lần 222.000 VND 222.000 VND
167 18.0023.0004 SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU Ổ BỤNG (ĐỘNG MẠCH CHỦ, MẠC TREO TRÀNG TRÊN, THÂN TẠNG…) lần 222.000 VND 222.000 VND
168 18.0089.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG CỔ C1-C2 lần 65.400 VND 65.400 VND
169 18.0020.0001 SIÊU ÂM THAI (THAI, NHAU THAI, NƯỚC ỐI) lần 43.900 VND 43.900 VND
170 18.0031.0003 SIÊU ÂM TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG QUA ĐƯỜNG ÂM ĐẠO lần 181.000 VND 181.000 VND
171 18.0070.0028 CHỤP XQUANG SỌ TIẾP TUYẾN SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
172 18.0043.0001 SIÊU ÂM KHỚP (GỐI, HÁNG, KHUỶU, CỔ TAY….) lần 43.900 VND 43.900 VND
173 18.0081.2002 CHỤP XQUANG RĂNG CẬN CHÓP (PERIAPICAL) SỐ HÓA 1 PHIM lần 18.900 VND 18.900 VND
174 18.0086.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG CỔ THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
175 17.0053.0267 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ TRỢ GIÚP lần 46.900 VND 46.900 VND
176 18.0078.0028 CHỤP XQUANG SCHULLER SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
177 18.0067.0029 CHỤP XQUANG SỌ THẲNG NGHIÊNG SỐ HÓA 2 PHIM lần 97.200 VND 97.200 VND
178 18.0044.0001 SIÊU ÂM PHẦN MỀM (DA, TỔ CHỨC DƯỚI DA, CƠ….) lần 43.900 VND 43.900 VND
179 17.1897 KHÁM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG lần 34.500 VND 34.500 VND
180 17.0159.0243 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP VÀO ĐIỂM VẬN ĐỘNG VÀ HUYỆT ĐẠO lần 47.400 VND 47.400 VND
181 18.0016.0001 SIÊU ÂM HỆ TIẾT NIỆU (THẬN, TUYẾN THƯỢNG THẬN, BÀNG QUANG, TIỀN LIỆT TUYẾN) lần 43.900 VND 43.900 VND
182 18.0087.0028 CHỤP XQUANG CỘT SỐNG CỔ CHẾCH HAI BÊN lần 65.400 VND 65.400 VND
183 18.0024.0004 SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH THẬN lần 222.000 VND 222.000 VND
184 17.0085.0282 KỸ THUẬT XOA BÓP VÙNG lần 41.800 VND 41.800 VND
185 17.0056.0267 TẬP VẬN ĐỘNG CÓ KHÁNG TRỞ lần 46.900 VND 46.900 VND
186 18.0003.0001 SIÊU ÂM CƠ PHẦN MỀM VÙNG CỔ MẶT lần 43.900 VND 43.900 VND
187 18.0012.0001 SIÊU ÂM THÀNH NGỰC (CƠ, PHẦN MỀM THÀNH NGỰC) lần 43.900 VND 43.900 VND
188 18.0073.0028 CHỤP XQUANG HIRTZ SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
189 18.0074.0028 CHỤP XQUANG HÀM CHẾCH MỘT BÊN SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
190 18.0011.0001 SIÊU ÂM MÀNG PHỔI lần 43.900 VND 43.900 VND
191 18.0054.0001 SIÊU ÂM TUYẾN VÚ HAI BÊN lần 43.900 VND 43.900 VND
192 18.0068.0028 CHỤP XQUANG MẶT THẲNG NGHIÊNG lần 65.400 VND 65.400 VND
193 17.0160.0245 ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP NỘI MẠCH lần 53.600 VND 53.600 VND
194 18.0072.0028 CHỤP XQUANG BLONDEAU SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
195 18.0057.0001 SIÊU ÂM TINH HOÀN HAI BÊN lần 43.900 VND 43.900 VND
196 18.0075.0028 CHỤP XQUANG XƯƠNG CHÍNH MŨI NGHIÊNG HOẶC TIẾP TUYẾN SỐ HÓA 1 PHIM lần 65.400 VND 65.400 VND
197 18.0001.0001 SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP lần 43.900 VND 43.900 VND
198 18.0048.0004 DOPPLER ĐỘNG MẠCH CẢNH, DOPPLER XUYÊN SỌ lần 222.000 VND 222.000 VND
199 16.0232.1017 ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỮA NHIỀU CHÂN lần 382.000 VND 382.000 VND
200 14.0258.0754 ĐO KHÚC XẠ MÁY lần 9.900 VND 9.900 VND
201 16.0072.1018 PHỤC HỒI CỔ RĂNG BẰNG COMPOSITE lần 337.000 VND 337.000 VND
202 16.0236.1019 ĐIỀU TRỊ RĂNG SỮA SÂU NGÀ PHỤC HỒI BẰNG GLASSIONOMER CEMENT lần 97.000 VND 97.000 VND
203 16.0230.1010 ĐIỀU TRỊ RĂNG SỮA VIÊM TUỶ CÓ HỒI PHỤC lần 334.000 VND 334.000 VND
204 16.0200.1028 PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN MỌC LỆCH HÀM DƯỚI lần 342.000 VND 342.000 VND
205 17.0006.0231 ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN PHÂN DẪN THUỐC lần 45.400 VND 45.400 VND
206 15.0207.0878 CHÍCH RẠCH APXE AMIĐAN (GÂY TÊ) lần 263.000 VND 263.000 VND
207 15.0045.0909 PHẪU THUẬT CẮT BỎ U NANG VÀNH TAI/U BẢ ĐẬU DÁI TAI (GÂY MÊ) lần 1.334.000 VND 1.334.000 VND
208 16.0050.1013 ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỐ 6,7 HÀM DƯỚI (ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI) lần 795.000 VND 795.000 VND
209 16.0205.1024 NHỔ CHÂN RĂNG VĨNH VIỄN lần 190.000 VND 190.000 VND
210 15.0149.0937 PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN GÂY MÊ lần 1.648.000 VND 1.648.000 VND
211 15.0054.0902 LẤY DỊ VẬT TAI NGOÀI DƯỚI KÍNH HIỂN VI (GÂY MÊ) lần 514.000 VND 514.000 VND
212 15.1897 KHÁM TAI MŨI HỌNG lần 34.500 VND 34.500 VND
213 16.0050.1014 ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỐ 1, 2, 3 (ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI) lần 422.000 VND 422.000 VND
214 14.0218.0849 SOI ĐÁY MẮT TRỰC TIẾP lần 52.500 VND 52.500 VND
215 16.0203.1026 NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN lần 207.000 VND 207.000 VND
216 16.0050.1015 ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỐ 6,7 HÀM TRÊN (ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI) lần 925.000 VND 925.000 VND
217 17.0011.0237 ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA HỒNG NGOẠI lần 35.200 VND 35.200 VND
218 17.0004.0232 ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG lần 38.400 VND 38.400 VND
219 15.0303.2047 THAY BĂNG VẾT MỔ lần 82.400 VND 82.400 VND
220 15.0143.0906 LẤY DỊ VẬT TRONG MŨI CÓ GÂY MÊ lần 673.000 VND 673.000 VND
221 15.0059.0908 LẤY NÚT BIỂU BÌ ỐNG TAI NGOÀI lần 62.900 VND 62.900 VND
222 14.0211.0842 RỬA CÙNG ĐỒ lần 41.600 VND 41.600 VND
223 17.0008.0253 ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM lần 45.600 VND 45.600 VND
224 15.0212.0900 LẤY DỊ VẬT HỌNG MIỆNG lần 40.800 VND 40.800 VND
225 15.0219.1888 ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN lần 568.000 VND 568.000 VND
226 14.1897 KHÁM MẮT lần 34.500 VND 34.500 VND
227 16.0206.1026 NHỔ RĂNG THỪA lần 207.000 VND 207.000 VND
228 16.0070.1031 ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG GLASSIONOMER CEMENT lần 247.000 VND 247.000 VND
229 15.0058.0899 LÀM THUỐC TAI (CHƯA BAO GỒM THUỐC) lần 20.500 VND 20.500 VND
230 17.0026.0220 ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG lần 45.800 VND 45.800 VND
231 15.0143.0907 LẤY DỊ VẬT TRONG MŨI KHÔNG GÂY MÊ lần 194.000 VND 194.000 VND
232 16.1897 KHÁM RĂNG HÀM MẶT lần 34.500 VND 34.500 VND
233 17.0052.0267 TẬP VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG lần 46.900 VND 46.900 VND
234 14.0255.0755 ĐO NHÃN ÁP (MACLAKOV, GOLDMANN, SCHIOTZ…..) lần 25.900 VND 25.900 VND
235 15.0046.0872 CẮT BỎ ĐƯỜNG RÒ LUÂN NHĨ GÂY TÊ lần 486.000 VND 486.000 VND
236 15.0134.0913 NÂNG XƯƠNG CHÍNH MŨI SAU CHẤN THƯƠNG GÂY TÊ lần 1.277.000 VND 1.277.000 VND
237 17.0007.0234 ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG lần 41.400 VND 41.400 VND
238 16.0068.1031 ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG COMPOSITE lần 247.000 VND 247.000 VND
239 16.0050.1012 ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỐ 4, 5 (ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI) lần 565.000 VND 565.000 VND
240 15.0213.0900 LẤY DỊ VẬT HẠ HỌNG lần 40.800 VND 40.800 VND
241 15.0050.0994 CHÍCH RẠCH MÀNG NHĨ lần 61.200 VND 61.200 VND
242 15.0045.0910 PHẪU THUẬT CẮT BỎ U NANG VÀNH TAI/U BẢ ĐẬU DÁI TAI (GÂY TÊ) lần 834.000 VND 834.000 VND
243 15.0144.0907 NỘI SOI LẤY DỊ VẬT TRONG MŨI KHÔNG GÂY MÊ lần 194.000 VND 194.000 VND
244 15.0222.0898 KHÍ DUNG MŨI HỌNG (CHƯA BAO GỒM THUỐC) lần 20.400 VND 20.400 VND
245 16.0199.1028 PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN MỌC LỆCH HÀM TRÊN lần 342.000 VND 342.000 VND
246 16.0335.1022 NẮN SAI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM lần 103.000 VND 103.000 VND
247 16.0043.1020 LẤY CAO RĂNG lần 134.000 VND 134.000 VND
248 15.0141.0916 NHÉT BẤC MŨI TRƯỚC lần 116.000 VND 116.000 VND
249 17.0001.0254 ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG NGẮN lần 34.900 VND 34.900 VND
250 16.0061.1011 ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI lần 954.000 VND 954.000 VND
251 14.0204.0075 CẮT CHỈ KHÂU KẾT MẠC lần 32.900 VND 32.900 VND
252 14.0166.0780 LẤY DỊ VẬT GIÁC MẠC SÂU, MỘT MẮT (GÂY TÊ) lần 327.000 VND 327.000 VND
253 14.0187.0789 PHẪU THUẬT QUẶM [MỔ QUẶM 1 MI - GÂY TÊ] lần 638.000 VND 638.000 VND
254 14.0171.0769 KHÂU DA MI ĐƠN GIẢN lần 809.000 VND 809.000 VND
255 13.0136.0628 LÀM LẠI VẾT MỔ THÀNH BỤNG (BỤC, TỤ MÁU, NHIỄM KHUẨN...) SAU PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA lần 2.612.000 VND 2.612.000 VND
256 13.0158.0634 NẠO HÚT THAI TRỨNG lần 772.000 VND 772.000 VND
257 13.0155.0334 CẮT, ĐỐT SÙI MÀO GÀ ÂM HỘ; ÂM ĐẠO; TẦNG SINH MÔN lần 682.000 VND 682.000 VND
258 14.0200.0782 LẤY DỊ VẬT KẾT MẠC lần 64.400 VND 64.400 VND
259 13.0149.0624 KHÂU RÁCH CÙNG ĐỒ ÂM ĐẠO lần 1.898.000 VND 1.898.000 VND
260 14.0166.0778 LẤY DỊ VẬT GIÁC MẠC NÔNG, MỘT MẮT (GÂY TÊ) lần 82.100 VND 82.100 VND
261 13.0071.0679 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG BÓC U XƠ TỬ CUNG lần 3.355.000 VND 3.355.000 VND
262 13.0163.0602 CHÍCH ÁP XE VÚ lần 219.000 VND 219.000 VND
263 13.0151.0601 CHÍCH ÁP XE TUYẾN BARTHOLIN lần 831.000 VND 831.000 VND
264 14.0210.0799 NẶN TUYẾN BỜ MI, ĐÁNH BỜ MI lần 35.200 VND 35.200 VND
265 14.0165.0823 PHẪU THUẬT MỘNG ĐƠN THUẦN lần 870.000 VND 870.000 VND
266 14.0197.0855 THÔNG LỆ ĐẠO MỘT MẮT lần 59.400 VND 59.400 VND
267 14.0197.0854 THÔNG LỆ ĐẠO HAI MẮT lần 94.400 VND 94.400 VND
268 13.0092.0683 PHẪU THUẬT CHỬA NGOÀI TỬ CUNG KHÔNG CÓ CHOÁNG lần 2.944.000 VND 2.944.000 VND
269 13.0160.0606 CHỌC DÒ TÚI CÙNG DOUGLAS lần 280.000 VND 280.000 VND
270 13.0091.0665 PHẪU THUẬT CHỬA NGOÀI TỬ CUNG VỠ CÓ CHOÁNG lần 3.725.000 VND 3.725.000 VND
271 14.0187.0791 PHẪU THUẬT QUẶM [MỔ QUẶM 2 MI - GÂY TÊ] lần 845.000 VND 845.000 VND
272 13.0073.0702 PHẪU THUẬT NỘI SOI XỬ TRÍ VIÊM PHÚC MẠC TIỂU KHUNG, VIÊM PHẦN PHỤ, Ứ MỦ VÒI TRỨNG lần 6.575.000 VND 6.575.000 VND
273 13.0166.0715 SOI CỔ TỬ CUNG lần 61.500 VND 61.500 VND
274 13.1897 KHÁM PHỤ SẢN lần 34.500 VND 34.500 VND
275 13.0143.0655 PHẪU THUẬT CẮT POLIP CỔ TỬ CUNG lần 1.935.000 VND 1.935.000 VND
276 13.0224.0631 TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ lần 2.860.000 VND 2.860.000 VND
277 14.0083.0836 CẮT U DA MI KHÔNG GHÉP lần 724.000 VND 724.000 VND
278 13.0074.0686 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG XỬ TRÍ VIÊM PHÚC MẠC TIỂU KHUNG, VIÊM PHẦN PHỤ, Ứ MỦ VÒI TRỨNG lần 4.289.000 VND 4.289.000 VND
279 14.0205.0759 ĐỐT LÔNG XIÊU, NHỔ LÔNG SIÊU lần 47.900 VND 47.900 VND
280 13.0070.0681 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN lần 3.876.000 VND 3.876.000 VND
281 14.0203.0075 CẮT CHỈ KHÂU DA MI ĐƠN GIẢN lần 32.900 VND 32.900 VND
282 14.0207.0738 CHÍCH CHẮP, LẸO, NANG LÔNG MI; CHÍCH ÁP XE MI, KẾT MẠC lần 78.400 VND 78.400 VND
283 13.0026.0615 ĐỠ ĐẺ TỪ SINH ĐÔI TRỞ LÊN lần 1.227.000 VND 1.227.000 VND
284 13.0053.0594 CẮT CHỈ KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG lần 117.000 VND 117.000 VND
285 11.0010.1148 THAY BĂNG ĐIỀU TRỊ VẾT BỎNG DƯỚI 10% DIỆN TÍCH CƠ THỂ Ở TRẺ EM lần 242.000 VND 242.000 VND
286 12.0267.0653 CẮT U VÚ LÀNH TÍNH lần 2.862.000 VND 2.862.000 VND
287 13.0023.2023 THEO DÕI NHỊP TIM THAI VÀ CƠN CO TỬ CUNG BẰNG MONITOR SẢN KHOA lần 55.000 VND 55.000 VND
288 12.0306.0597 CẮT U THÀNH ÂM ĐẠO lần 2.048.000 VND 2.048.000 VND
289 13.0054.0600 CHÍCH ÁP XE TẦNG SINH MÔN lần 807.000 VND 807.000 VND
290 12.0309.0589 BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN lần 1.274.000 VND 1.274.000 VND
291 12.0320.1190 CẮT U LÀNH PHẦN MỀM ĐƯỜNG KÍNH DƯỚI 10CM lần 1.784.000 VND 1.784.000 VND
292 13.0033.0614 ĐỠ ĐẺ THƯỜNG NGÔI CHỎM lần 706.000 VND 706.000 VND
293 13.0024.0613 ĐỠ ĐẺ NGÔI NGƯỢC (*) lần 1.002.000 VND 1.002.000 VND
294 12.0281.0683 CẮT U NANG BUỒNG TRỨNG lần 2.944.000 VND 2.944.000 VND
295 12.1897 KHÁM UNG BƯỚU lần 34.500 VND 34.500 VND
296 13.0030.0623 KHÂU PHỤC HỒI RÁCH CỔ TỬ CUNG, ÂM ĐẠO lần 1.564.000 VND 1.564.000 VND
297 11.1897 KHÁM BỎNG lần 34.500 VND 34.500 VND
298 12.0006.1044 CẮT CÁC LOẠI U VÙNG MẶT CÓ ĐƯỜNG KÍNH DƯỚI 5 CM lần 705.000 VND 705.000 VND
299 12.0280.0683 CẮT U NANG BUỒNG TRỨNG XOẮN lần 2.944.000 VND 2.944.000 VND
300 12.0319.1190 CẮT U LÀNH PHẦN MỀM ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 10CM lần 1.784.000 VND 1.784.000 VND
301 13.0027.0617 FORCEPS lần 952.000 VND 952.000 VND
302 13.0049.0635 NẠO SÓT THAI, NẠO SÓT RAU SAU SẨY, SAU ĐẺ lần 344.000 VND 344.000 VND
303 11.0103.1114 CẮT SẸO KHÂU KÍN lần 3.288.000 VND 3.288.000 VND
304 12.0322.1191 CẮT U NANG BAO HOẠT DỊCH (CỔ TAY, KHOEO CHÂN, CỔ CHÂN) lần 1.206.000 VND 1.206.000 VND
305 13.0007.0671 PHẪU THUẬT LẤY THAI LẦN ĐẦU lần 2.332.000 VND 2.332.000 VND
306 12.0107.0737 CẮT U KẾT MẠC KHÔNG VÁ lần 755.000 VND 755.000 VND
307 13.0052.0626 KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG lần 549.000 VND 549.000 VND
308 12.0278.0655 CẮT POLYP CỔ TỬ CUNG lần 1.935.000 VND 1.935.000 VND
309 13.0002.0672 PHẪU THUẬT LẤY THAI LẦN HAI TRỞ LÊN lần 2.945.000 VND 2.945.000 VND
310 10.0810.0559 PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG BÀN TAY TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI lần 2.963.000 VND 2.963.000 VND
311 10.0687.0492 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ THÀNH BỤNG KHÁC lần 3.258.000 VND 3.258.000 VND
312 10.1007.0521 NẮN, BÓ BỘT GÃY MỘT XƯƠNG CẲNG TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
313 10.1021.0525 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN lần 335.000 VND 335.000 VND
314 10.0995.0517 NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP VAI lần 319.000 VND 319.000 VND
315 10.0842.0559 KHÂU PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI lần 2.963.000 VND 2.963.000 VND
316 10.9004.0075 CẮT CHỈ lần 32.900 VND 32.900 VND
317 10.0411.0584 CẮT HẸP BAO QUY ĐẦU lần 1.242.000 VND 1.242.000 VND
318 10.0719.0556 PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG ĐÒN lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
319 10.1019.0525 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN lần 335.000 VND 335.000 VND
320 10.0999.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI THÂN XƯƠNG CÁNH TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
321 10.0984.0563 PHẪU THUẬT RÚT NẸP, DỤNG CỤ KẾT HỢP XƯƠNG lần 1.731.000 VND 1.731.000 VND
322 10.1005.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
323 10.0510.0459 CÁC PHẪU THUẬT RUỘT THỪA KHÁC lần 2.561.000 VND 2.561.000 VND
324 10.0785.0556 PHẪU THUẬT KHX GÃY MẮT CÁ NGOÀI lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
325 09.9000.1894 GÂY MÊ KHÁC lần 699.000 VND 699.000 VND
326 10.0402.0584 PHẪU THUẬT VỠ VẬT HANG DO GÃY DƯƠNG VẬT lần 1.242.000 VND 1.242.000 VND
327 10.0953.0571 PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT NGÓN TAY/NGÓN CHÂN (1 NGÓN) lần 2.887.000 VND 2.887.000 VND
328 10.1024.0519 NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG NGÓN CHÂN lần 234.000 VND 234.000 VND
329 11.0009.1149 THAY BĂNG ĐIỀU TRỊ VẾT BỎNG TỪ 10% - 19% DIỆN TÍCH CƠ THỂ Ở TRẺ EM lần 410.000 VND 410.000 VND
330 10.0997.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN THÂN XƯƠNG CÁNH TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
331 10.0682.0492 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN lần 3.258.000 VND 3.258.000 VND
332 10.0962.0574 PHẪU THUẬT VÁ DA DIỆN TÍCH >10CM² lần 4.228.000 VND 4.228.000 VND
333 10.0996.0515 NẮN, BÓ GẪY XƯƠNG ĐÒN lần 399.000 VND 399.000 VND
334 10.1001.0515 NẮN, BÓ BỘT BONG SỤN TIẾP KHỚP KHUỶU, KHỚP CỔ TAY lần 399.000 VND 399.000 VND
335 10.1897 KHÁM NGOẠI lần 34.500 VND 34.500 VND
336 10.0749.0559 PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI CẲNG VÀ BÀN NGÓN TAY lần 2.963.000 VND 2.963.000 VND
337 10.1023.0532 NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG GÓT lần 144.000 VND 144.000 VND
338 10.0819.0556 PHẪU THUẬT GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN TAY lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
339 10.1006.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
340 10.1028.0519 NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN lần 234.000 VND 234.000 VND
341 10.0772.0548 PHẪU THUẬT KHX GÃY BÁNH CHÈ lần 3.985.000 VND 3.985.000 VND
342 11.0005.1148 THAY BĂNG ĐIỀU TRỊ VẾT BỎNG DƯỚI 10% DIỆN TÍCH CƠ THỂ Ở NGƯỜI LỚN lần 242.000 VND 242.000 VND
343 10.0815.0556 PHẪU THUẬT KHX GÃY XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN TAY lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
344 10.0734.0548 PHẪU THUẬT KHX GÃY MỎM KHUỶU lần 3.985.000 VND 3.985.000 VND
345 10.1009.0519 NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN, NGÓN TAY lần 234.000 VND 234.000 VND
346 10.0679.0492 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BASSINI lần 3.258.000 VND 3.258.000 VND
347 10.1003.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY TRẺ EM ĐỘ III VÀ ĐỘ IV lần 335.000 VND 335.000 VND
348 10.0507.0459 CẮT RUỘT THỪA, LAU RỬA Ổ BỤNG lần 2.561.000 VND 2.561.000 VND
349 10.0915.0556 PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY 2 XƯƠNG CẲNG TAY lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
350 10.0961.0575 PHẪU THUẬT VÁ DA DIỆN TÍCH TỪ 5-10CM² lần 2.790.000 VND 2.790.000 VND
351 10.0325.0421 LẤY SỎI NIỆU QUẢN ĐƠN THUẦN lần 4.098.000 VND 4.098.000 VND
352 10.0506.0459 CẮT RUỘT THỪA ĐƠN THUẦN lần 2.561.000 VND 2.561.000 VND
353 10.0917.0556 PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI lần 3.750.000 VND 3.750.000 VND
354 10.0811.0559 PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG GÂN GẤP lần 2.963.000 VND 2.963.000 VND
355 10.0862.0571 PHẪU THUẬT LÀM MỎM CỤT NGÓN VÀ ĐỐT BÀN NGÓN lần 2.887.000 VND 2.887.000 VND
356 11.0004.1149 THAY BĂNG ĐIỀU TRỊ VẾT BỎNG TỪ 10% - 19% DIỆN TÍCH CƠ THỂ Ở NGƯỜI LỚN lần 410.000 VND 410.000 VND
357 10.1004.0527 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG TAY lần 335.000 VND 335.000 VND
358 10.1022.0519 NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG CHÀY lần 234.000 VND 234.000 VND
359 10.1017.0533 BÓ BỘT ỐNG TRONG GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ lần 144.000 VND 144.000 VND
360 10.1020.0525 NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN lần 335.000 VND 335.000 VND
361 08.0243.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ lần 143.000 VND 143.000 VND
362 08.0430.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG lần 65.500 VND 65.500 VND
363 08.0415.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ SỤP MI lần 65.500 VND 65.500 VND
364 08.0355.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO MẠN TÍNH lần 66.100 VND 66.100 VND
365 08.0326.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ NẤC lần 66.100 VND 66.100 VND
366 08.0288.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ Ở TRẺ BẠI NÃO lần 74.300 VND 74.300 VND
367 06.1897 KHÁM TÂM THẦN lần 34.500 VND 34.500 VND
368 08.0366.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ LIỆT HAI CHI DƯỚI lần 66.100 VND 66.100 VND
369 08.0431.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI lần 65.500 VND 65.500 VND
370 08.0378.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG lần 66.100 VND 66.100 VND
371 08.0267.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ ĐAU DO THOÁI HÓA KHỚP lần 143.000 VND 143.000 VND
372 08.0313.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU DO THOÁI HÓA KHỚP lần 74.300 VND 74.300 VND
373 08.0409.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ lần 65.500 VND 65.500 VND
374 08.0230.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG lần 143.000 VND 143.000 VND
375 08.0365.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ LIỆT CHI TRÊN lần 66.100 VND 66.100 VND
376 08.0485.0235 GIÁC HƠI lần 33.200 VND 33.200 VND
377 08.0391.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO lần 65.500 VND 65.500 VND
378 08.0408.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU, ĐAU NỬA ĐẦU lần 65.500 VND 65.500 VND
379 08.0376.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU DO THOÁI HÓA KHỚP lần 66.100 VND 66.100 VND
380 08.0397.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ CỨNG KHỚP CHI DƯỚI lần 65.500 VND 65.500 VND
381 07.1897 KHÁM NỘI TIẾT lần 34.500 VND 34.500 VND
382 08.0324.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ lần 66.100 VND 66.100 VND
383 08.0301.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ LIỆT CHI TRÊN lần 74.300 VND 74.300 VND
384 08.0246.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG VAI GÁY lần 143.000 VND 143.000 VND
385 08.0268.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG lần 143.000 VND 143.000 VND
386 08.0330.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO lần 66.100 VND 66.100 VND
387 08.0429.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ ĐAU DO THOÁI HOÁ KHỚP lần 65.500 VND 65.500 VND
388 08.0396.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ CỨNG KHỚP CHI TRÊN lần 65.500 VND 65.500 VND
389 08.0319.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DO ZONA lần 74.300 VND 74.300 VND
390 08.0390.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ LIỆT CHI DƯỚI lần 65.500 VND 65.500 VND
391 08.0441.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CẢM GIÁC NÔNG lần 65.500 VND 65.500 VND
392 08.0432.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG VAI GÁY lần 65.500 VND 65.500 VND
393 07.0012.0357 CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP TRONG BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN lần 4.166.000 VND 4.166.000 VND
394 07.0022.0363 CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP KÈM NẠO VÉT HẠCH 2 BÊN TRONG UNG THƯ TUYẾN GIÁP lần 5.485.000 VND 5.485.000 VND
395 08.0241.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG- HÔNG lần 143.000 VND 143.000 VND
396 08.0392.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG- HÔNG lần 65.500 VND 65.500 VND
397 08.1897 KHÁM YHCT lần 34.500 VND 34.500 VND
398 08.0394.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ Ở TRẺ BẠI NÃO lần 65.500 VND 65.500 VND
399 08.0289.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG Ở TRẺ BẠI NÃO lần 74.300 VND 74.300 VND
400 08.0278.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH lần 74.300 VND 74.300 VND
401 08.0351.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH lần 66.100 VND 66.100 VND
402 08.0414.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ VII NGOẠI BIÊN lần 65.500 VND 65.500 VND
403 08.0307.0230 ĐIỆN CHÂM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CẢM GIÁC NÔNG lần 74.300 VND 74.300 VND
404 05.1897 KHÁM DA LIỄU lần 34.500 VND 34.500 VND
405 08.0377.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI lần 66.100 VND 66.100 VND
406 07.0021.0363 CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP KÈM NẠO VÉT HẠCH 1 BÊN TRONG UNG THƯ TUYẾN GIÁP lần 5.485.000 VND 5.485.000 VND
407 08.0015.0252 SẮC THUỐC THANG VÀ ĐÓNG GÓI THUỐC BẰNG MÁY lần 12.500 VND 12.500 VND
408 05.0069.0343 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MÓNG CUỘN, MÓNG QUẶP lần 752.000 VND 752.000 VND
409 08.0228.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO lần 143.000 VND 143.000 VND
410 08.0419.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH lần 65.500 VND 65.500 VND
411 08.0266.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI lần 143.000 VND 143.000 VND
412 08.0322.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG- HÔNG lần 66.100 VND 66.100 VND
413 07.0008.0360 CẮT 1 THUỲ TUYẾN GIÁP TRONG BƯỚU GIÁP NHÂN lần 3.345.000 VND 3.345.000 VND
414 08.0357.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY THẦN KINH LIÊN SƯỜN lần 66.100 VND 66.100 VND
415 08.0245.0227 CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH lần 143.000 VND 143.000 VND
416 08.0352.0271 THUỶ CHÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY lần 66.100 VND 66.100 VND
417 08.0389.0280 XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐIỀU TRỊ LIỆT CHI TRÊN lần 65.500 VND 65.500 VND
418 03.4254.1727 XÉT NGHIỆM CẶN DƯ PHÂN lần 53.600 VND 53.600 VND
419 03.3911.0200 THAY BĂNG, CẮT CHỈ [ CHIỀU DÀI ≤ 15CM] lần 57.600 VND 57.600 VND
420 02.0032.0898 KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN lần 20.400 VND 20.400 VND
421 02.0009.0077 CHỌC DÒ DỊCH MÀNG PHỔI lần 137.000 VND 137.000 VND
422 03.3825.0219 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG SÂU CHIỀU DÀI ≥ L0 CM lần 305.000 VND 305.000 VND
423 03.2245.0217 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG ĐẦU CỔ ( NÔNG CHIỀU DÀI ≥ L0 CM)_ lần 237.000 VND 237.000 VND
424 02.1897 KHÁM NỘI lần 34.500 VND 34.500 VND
425 03.2117.0901 LẤY DỊ VẬT TAI NGOÀI ĐƠN GIẢN lần 62.900 VND 62.900 VND
426 03.3827.0218 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG SÂU CHIỀU DÀI < L0 CM lần 257.000 VND 257.000 VND
427 02.0314.0001 SIÊU ÂM Ổ BỤNG lần 43.900 VND 43.900 VND
428 03.1001.2048 NỘI SOI TAI lần 40.000 VND 40.000 VND
429 03.1002.2048 NỘI SOI MŨI lần 40.000 VND 40.000 VND
430 02.0308.0139 NỘI SOI TRỰC TRÀNG ỐNG MỀM KHÔNG SINH THIẾT lần 189.000 VND 189.000 VND
431 03.3825.0217 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG NÔNG CHIỀU DÀI ≥ L0 CM lần 237.000 VND 237.000 VND
432 03.2354.0077 CHỌC DỊCH MÀNG BỤNG lần 137.000 VND 137.000 VND
433 05.0068.0343 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MÓNG CHỌC THỊT lần 752.000 VND 752.000 VND
434 03.4246.0198 THÁO BỘT CÁC LOẠI lần 52.900 VND 52.900 VND
435 02.0008.0078 CHỌC THÁO DỊCH MÀNG PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM lần 176.000 VND 176.000 VND
436 01.0281.1510 XÉT NGHIỆM ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH TẠI GIƯỜNG (MỘT LẦN) lần 15.200 VND 15.200 VND
437 02.0339.0211 THỤT THÁO PHÂN lần 82.100 VND 82.100 VND
438 03.1897 KHÁM NHI lần 34.500 VND 34.500 VND
439 03.3827.0216 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TỔN THƯƠNG NÔNG CHIỀU DÀI < L0 CM lần 178.000 VND 178.000 VND
440 02.0150.0114 HÚT ĐỜM HẦU HỌNG lần 11.100 VND 11.100 VND
441 03.1703.0075 CẮT CHỈ KHÂU DA lần 32.900 VND 32.900 VND
442 04.1897 KHÁM LAO lần 34.500 VND 34.500 VND
443 02.0259.0137 NỘI SOI ĐẠI TRỰC TRÀNG TOÀN BỘ ỐNG MỀM KHÔNG SINH THIẾT lần 305.000 VND 305.000 VND
444 03.2245.0218 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG ĐẦU CỔ (SÂU CHIỀU DÀI < L0 CM) lần 257.000 VND 257.000 VND
445 03.2245.0216 KHÂU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG ĐẦU CỔ ( NÔNG CHIỀU DÀI < L0 CM) lần 178.000 VND 178.000 VND
446 03.1003.2048 NỘI SOI HỌNG lần 40.000 VND 40.000 VND
447 03.3911.0205 THAY BĂNG, CẮT CHỈ [ CHIỀU DÀI > 50CM NHIỄM TRÙNG] lần 240.000 VND 240.000 VND
448 02.0188.0210 ĐẶT SONDE BÀNG QUANG lần 90.100 VND 90.100 VND
449 02.0306.0137 NỘI SOI ĐẠI TRÀNG SIGMA KHÔNG SINH THIẾT lần 305.000 VND 305.000 VND
450 02.0244.0103 ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY lần 90.100 VND 90.100 VND
451 03.3911.0202 THAY BĂNG, CẮT CHỈ [ CHIỀU DÀI TỪ TRÊN 30 CM ĐẾN 50 CM] lần 112.000 VND 112.000 VND
452 03.3911.0203 THAY BĂNG, CẮT CHỈ [ CHIỀU DÀI < 30 CM NHIỄM TRÙNG] lần 134.000 VND 134.000 VND
453 02.0075.0081 CHỌC DÒ MÀNG NGOÀI TIM lần 247.000 VND 247.000 VND
454 02.0304.0134 NỘI SOI THỰC QUẢN - DẠ DÀY - TÁ TRÀNG CÓ SINH THIẾT lần 433.000 VND 433.000 VND
455 02.0261.0319 NỘI SOI ĐẠI TRỰC TRÀNG TOÀN BỘ ỐNG MỀM CÓ DÙNG THUỐC GÂY MÊ lần 580.000 VND 580.000 VND
456 02.0313.0159 RỬA DẠ DÀY CẤP CỨU lần 119.000 VND 119.000 VND
457 02.0233.0158 RỬA BÀNG QUANG (CHƯA BAO GỒM HÓA CHẤT) lần 198.000 VND 198.000 VND
458 03.3911.0201 THAY BĂNG, CẮT CHỈ [ CHIỀU DÀI TRÊN 15CM ĐẾN 30 CM] lần 82.400 VND 82.400 VND
459 03.1955.1029 NHỔ RĂNG SỮA / CHÂN RĂNG SỮA lần 37.300 VND 37.300 VND
460 02.0305.0135 NỘI SOI THỰC QUẢN - DẠ DÀY - TÁ TRÀNG KHÔNG SINH THIẾT lần 244.000 VND 244.000 VND
461 01.0221.0211 THỤT THÁO lần 82.100 VND 82.100 VND
462 01.0164.0210 THÔNG BÀNG QUANG lần 90.100 VND 90.100 VND
463 01.0175.0196 THẬN NHÂN TẠO THƯỜNG QUI lần 556.000 VND 556.000 VND
464 01.0216.0103 ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY lần 90.100 VND 90.100 VND
465 01.0172.0101 ĐẶT CATHETER LỌC MÁU CẤP CỨU lần 1.126.000 VND 1.126.000 VND
466 01.0158.0074 CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN HÔ HẤP CƠ BẢN lần 479.000 VND 479.000 VND
467 01.0066.1888 ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN lần 568.000 VND 568.000 VND
468 01.0219.0160 RỬA DẠ DÀY LOẠI BỎ CHẤT ĐỘC BẰNG HỆ THỐNG KÍN lần 589.000 VND 589.000 VND
469 01.0174.0195 THẬN NHÂN TẠO CẤP CỨU lần 1.541.000 VND 1.541.000 VND