BS.CK2 Nguyễn Ngọc Anh: Người có duyên kiến tạo trung tâm ung bướu

Ngày đăng: 04/06/2018 - 16:43

Từng từ chối theo ngành ung bướu nhưng… duyên trời đã định, BS.CK2 Nguyễn Ngọc Anh lại là người góp công đầu trong việc kiến tạo trung tâm ung bướu tại 2 bệnh viện lớn ở TPHCM.