Thông tin chi tiết:
Bác sĩ CKII Nguyễn Hoài Nam
Giám đốc Bác sĩ CKII Nguyễn Hoài Nam
Ngày tháng năm sinh 28/12/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Bác sĩ chuyên khoa II
Trình độ Bác sĩ chuyên khoa II
Thuộc về bộ phận Ban Giám đốc
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách KB,CB chuyên khoa Ngoại thần kinh - lồng ngực
Bài viết liên quan